Raport: Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze

17.03.2017
2 minuty

Tytuł: Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze

Autor: red. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: MKiDN

galeria
galeria

Opis: Raport powstał jako odpowiedź na brak nie tylko badań, ale także definicji szlaku kulturowego. Choć istnieje ich w samej Polsce kilkaset, autorom nie udało się znaleźć odpowiedniej analizy tego tematu. Na podstawie badań trzech z nich: małopolskiego Szlaku architektury Drewnianej, śląskiego Szlaku Zabytków Techniki i Szlaku Piastowskiego przebiegającego przez województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie powstała niniejsza publikacja, będąca nie tylko raportem z projektu badawczego, ale także zestawem rekomendacji i pogłębioną analizą zjawiska. Autorzy przeprowadzili desk research, na podstawie którego ustalili szczegółowe cele badań i zdecydowano się na przeprowadzenie zarówno analiz ilościowych, jak i jakościowych. Wśród 12 opracowań składających się na tę publikację odnaleźć można m. in. przedstawienie trendów funkcjonujących przy wytyczaniu szlaków kulturowych, ocenę ich roli i znaczenia w integracji społeczności lokalnych czy określenie roli organizacji pozarządowych w tworzeniu i zarządzaniu szlakami.

Zasięg: województwo małopolskie, wielkopolskie, śląskie, kujawsko-pomorskie

Język: polski

Słowa kluczowe: Polska, szlak kulturowy, turystyka, zmiana społeczna, społeczność lokalna, społeczność regionalna, NGO

Materiały do pobrania
Szlaki kulturowe - raport