Raport: Support for the preparation for the World Heritage Serial Nomination of the Silk Roads in South Asia

28.02.2017
1 minuta

Tytuł: Support for the preparation for the World Heritage Serial Nomination of the Silk Roads in South Asia

Autor: Roland Lin Chih-Hung, Yangyang Geng, Maria Paydar, Tim Williams

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: UNESCO, Korea Południowa 

galeria
galeria

Opis: Publikacje omawiają działania podjęte przy okazji przygotowań do poszerzenia Jedwabnego Szlaku w ramach Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2014 r. szlak wpisano jako przebiegający przez Chiny, Kirgistan i Kazachstan, a od 2013 do 2016 r. pracowano nad dopisaniem stanowisk archeologicznych i miejsc związanych z historią drogi na obszarze Nepalu, Indii i Butanu. Raporty omawiają działania podjęte w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami, przez które przebiega Szlak, poprawy ochrony wspólnego dziedzictwa i badania go jako platformy porozumienia i wymiany pomiędzy narodami. 

Język: angielski

Zasięg: Azja Południowa: Nepal, Indie, Butan

Słowa kluczowe: Jedwabny Szlak, dziedzictwo kulturowe, Lista Światowego Dziedzictwa, UNESCO, archeologia, współpraca międzynarodowa