Raport: Strengthening Networks, Sparking Change. Museums and Libraries as Community Catalyst

27.02.2017
2 minuty

Tytuł: Strengthening Networks, Sparking Change. Museums and Libraries as Community Catalyst

Autor: Michael H. Norton, Emily Dowdall (Reinvestment Fund, Social Impact of the Arts)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Institute of Museum and Library Services

galeria
galeria

Opis: Publikacja przedstawia muzea i biblioteki jako katalizatory zmiany społecznej. Autorzy analizując konkretne przypadki działalności tych instytucji pokazują, że mogą one pozytywnie wpływać na społeczność lokalną nie tylko poprzez zacieśnianie więzi we wspólnocie, ale także poprzez swoje codzienne działania takie jak prelekcje, zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz inne działania poruszające ważne dla społeczeństwa tematy. Autorzy zwracają uwagę, że muzea i biblioteki od dawna wychodzą poza swoje ścisłe cele przechowywania kolekcji i wychodzą do publiczności z nowymi pomysłami promującymi postawy obywatelskie, otwartość, wyrównującymi szanse czy edukującymi w kwestii ekologii. W ten sposób oddolnie wywołują zmianę będąc źródłem inspiracji do tego jak poruszać różnorodne tematy, tak by faktycznie trafiły one do odbiorców.

Język: angielski

Zasięg: USA

Słowa klucze: USA, muzeum, biblioteka, zmiana społeczna, wspólnota, społeczeństwo, społeczność lokalna, lekcja, zajęcia