Raport: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast

22.12.2016
1 minuta

Tytuł: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast

Autor: Departament Infrastruktury NIK

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

galeria
Fot. Hansben, Pixaby, CC0 galeria

Opis: Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę dotyczącą Lokalnych Programów Rewitalizacji w pięciu województwach Polski. Niniejszy dokument jest raportem z kontroli, która obejmowała lata 2007-2015 (I półrocze). Publikacja pozostaje krytyczna wskazując na braki dotyczące kompleksowości działań, zintegrowania planowanych przedsięwzięć czy partycypacji obywateli w procesie rewitalizacji. Oznacza to, że cele rewitalizacji nie zostają osiągnięte w pełni.

Zasięg: Polska, województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie

Język: polski

Słowa kluczowe: Polska, rewitalizacja, Lokalny Program Rewitalizacji, kontrola, miasto