Raport: Opinie uczniów szkół artystycznych o procesach edukacyjnych

22.12.2016
1 minuta

Tytuł: Opinie uczniów szkół artystycznych o procesach edukacyjnych na podstawie badań prowadzonych podczas ewaluacji zewnętrznych w latach 2013-2016

Autor: Jolanta Bedner

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Centrum Edukacji Artystycznej

galeria
Fot. DSLRLover, Pixaby, CC0 galeria

Opis: Raport omawia wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych wśród uczniów szkół muzycznych, liceów plastycznych i szkół baletowych. Ankietowanych pytano m.in. o stosunek do swojej szkoły, o ocenę poziomu edukacji, ale także o własny stosunek do nauki czy relacje z nauczycielem. Publikacja składa się z szeregu wykresów prezentujących odpowiedzi na poszczególne pytania z podziałem na typ szkoły.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: Polska, edukacja artystyczna, młodzież, uczniowie, edukacja, nauka, muzyka, plastyka, balet, sztuka