Raport: Finanse kultury w latach 2007-2015

22.02.2017
1 minuta

Tytuł: Finanse kultury w latach 2007-2015

Autor: Urząd Statystyczny w Krakowie

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Główny Urząd Statystyczny

galeria
galeria

Opis: Publikacja Urzędu Statystycznego w Krakowie przedstawia analizę sytuacji finansowej sektora kultury oraz wydatków na kulturę w Polsce. Raport zbiera dane nie tylko Głównego Urzędu Statystycznego, ale także dostarczane przez Eurostat czy zawarte w ministerialnych sprawozdaniach budżetowych.

Publikacja podzielona została na 4 części. Pierwsza z nich prezentuje podstawowe informacje na temat publicznych instytucji kultury w Polsce. Uwzględniony został tu podział terytorialny oraz wybrane elementy ich działalności.Drugi z rozdziałów przedstawia strukturę wydatków na kulturę - z budżetu państwa, budżetów gospodarstw domowych czy funduszy zagranicznych. Rozdział trzeci analizuje wyniki finansowe instytucji kultury, a czwarty - wydatki na kulturę w Polsce w porównaniu z wydatkami innych państw członkowskich UE.

Język: polski

Zasięg: ogólnopolski

Słowa kluczowe: statystyka kultury, GUS, finansowanie, wydatki, budżet, instytucje kultury, gospodarstwo domowe, JST

Materiały do pobrania
Finanse Kultury 2007-2015