Raport: Dożynki 2016

21.02.2017
2 minuty

Tytuł: Dożynki 2016

Autor: Andrzej Białkowski, Anna Weronika Brzezińska, Marta Derejczyk, Karolina Dziubata, Damian Kasprzyk, Anna Kurpiel, Marta Machowska, Ilona Majewska, Ewa Mielcarek, Joanna Paliwoda-Szumańska, Mikołaj Smykowski (Fundacja Ważka)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Fundacja Ważka, MKiDN

Opis: Publikacja jest raportem z badań etnograficznych przeprowadzonych w trzech województwach: dolnośląskim, łódzkim i wielkopolskim. W każdym z nich badacze i badaczki odwiedzili dwie wsie, gdzie podjęli się analizy przygotowań i obchodów dożynek. Na raport składają się dwa rodzaje tekstów. Pierwsze dotyczą wybranego elementu tego święta i stanowią przegląd i interpretację praktyk z nim związanych (np. dożynkowe wieńce czy tzw. "witacze"). Drugi rodzaj tekstów stanowią analizy przypadków konkretnych miejscowości i rozwijają temat dożynek w kontekście przeszłości wsi i jej codziennego życia dziś. Publikacja przedstawia więc święto w wielu wymiarach - zarówno lokalnym, jak i ponadregionalnym, ale także historycznym i współczesnym.

Język: polski

Zasięg: Polska: woj. dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie

Słowa kluczowe: dożynki, święto, lokalny, regionalny, ponadregionalny, wieś

Publikacja dostępna online: link