Raport: Digitalizacja udostępnianie i upowszechnianie zasobów kultury w doświadczeniu twórców wybranych portali internetowych w Polsce

21.02.2017
2 minuty

Tytuł: Digitalizacja udostępnianie i upowszechnianie zasobów kultury w doświadczeniu twórców wybranych portali internetowych w Polsce

Autor: Mariusz Dzięgielewski, Aldona Guzik (MIK)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Małopolski Instytut Kultury, MKiDN

galeria
galeria

Opis: Raport jest trzecią z kolei publikacją stworzoną w ramach projektu "Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbiór dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014". Tym razem przeanalizowano proces digitalizacji i upowszechniania zbiorów z perspektywy twórców, a zatem osób, które profesjonalnie lub oddolnie - z własnej inicjatywy - zajmują się udostępnianiem dziedzictwa kulturowego w Internecie. Autorzy przeprowadzili dwa rodzaje badań: analizę treści zawartych na portalach internetowych o tej tematyce oraz wywiady pogłębione z grupą twórców podzieloną na dwie części - osoby decydujące w sprawach merytorycznych i specjaliści zajmujący się stroną techniczną digitalizacji. Publikacja podsumowuje wyniki tych analiz i przedstawia cyfryzację zasobów jako wieloetapowy i skomplikowany proces. Dodatkowo uzupełniona została rekomendacjami skierowanymi do osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki dotyczącej procesów cyfrowej archiwizacji.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: Polska, digitalizacja, cyfryzacja, archiwizacja, nowe technologie, nowe media, internet, udostępnianie, zasoby, dziedzictwo kulturowe