Raport: Budowa muzeów w latach 2007-2015. Informacja o wynikach kontroli

13.10.2016
1 minuta

Tytuł: Budowa muzeów w latach 2007-2015. Informacja o wynikach kontroli

Autor: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

galeria
galeria

Opis: Najwyższa Izba Kontroli postanowiła zweryfikować proces budowy muzeów w ośmioletnim okresie pomiędzy 2007 a pierwszym półroczem 2015 roku. Przyjrzano się m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ale także Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Starano się zbadać, czy środki publiczne przeznaczone na budowę są wykorzystywane skutecznie i efektywnie. Ocenie podlegały przede wszystkim: zapewnienie wystarczających środków finansowych, prawidłowości wydatkowania środków publicznych, sprawowania nadzoru organizatora nad procesem budowy, zgodność efektów rzeczowych z założeniami oraz wpływ działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym obszarze na realizację polityki sektorowej zawartej w "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020".

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: kontrola, muzeum, środki publiczne, budowa, NIK, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Materiały do pobrania
Budowa muzeów w Polsce