Raport: A toolkit for transforming abandoned spaces through art

27.02.2017
2 minuty

Tytuł: A toolkit for transforming abandoned spaces through art

Autor: Shaimaa Atef (Mahatan for Contemporary Art)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: European Cultural Foundation, Drosos Foundation

galeria
galeria

Opis: Publikacja powstała w ramach projektu "City Shadows", w ramach którego badano jak można ożywiać porzucone przestrzenie i w jaki sposób stworzyć z nich miejsca ekspresji artystycznej. W trakcie badań przeprowadzono analizę danych zastanych (desk research), wywiady grupowe i indywidualne z artystami, architektami, urbanistami czy działaczami zajmującymi się dziedzictwem oraz badania terenowe w Port Said (Egipt). Kolejnym krokiem było podjęcie współpracy z lokalnymi artystami i działaczami w celu przeprowadzenia pilotażowej interwencji artystycznej w opuszczonych przestrzeniach. Niniejsza publikacja zbiera doświadczenia z tych działań i stanowi podręcznik transformacji takich miejsc. Przykładem może być przywołany we wstępie XIX-wieczny budynek w mieście Al-Mansura, który przez lata zaniedbywania i niedostrzegania go przez władze publiczne został mocno nadgryziony zębem czasu. Postępujące niszczenie zostało powstrzymane wprawdzie przez lokalnych działaczy, ale dopiero interwencja artystyczna przeprowadzona w tym miejscu pozwoliła "odzyskać" je dla społeczności lokalnej, która została zaproszona do udziału w organizowanym tam wydarzeniu.

Język: angielski

Zasięg: Egipt

Słowa kluczowe: Egipt, przestrzeń, miejsce, przestrzenie opuszczone, dziedzictwo, rewitalizacja, sztuka, interwencja artystyczna, społeczność loklana

Materiały do pobrania
Transforming abandoned spaces