logo XI FKS
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1

Nazwy własne w języku i społeczeństwie na XI Forum Kultury Słowa | 11-13 października

Środa, 11-10-2017 - Piątek, 13-10-2017
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1

Tegoroczne Forum Kultury Słowa będzie dotyczyć funkcjonowania nazw własnych w języku i życiu społecznym. Ukaże omawianą problematykę w aspektach językoznawczym, geograficzno-politycznym, historycznym oraz społeczno-psychologicznym.

Referaty, dyskusje i warsztaty

Konferencja będzie okazją do dyskusji naukowej nad nazwami własnymi, pogłębienia wiedzy o nich i upowszechniania jej w różnych środowiskach. Formuła wydarzenia umożliwia prezentację stanowisk i poglądów wszystkich uczestników – zaplanowano czas zarówno na wygłoszenie referatów, jak i na dyskusję. Poza częścią plenarną odbędą się też warsztaty. Referaty oraz głosy w dyskusji zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym.

O Forum Kultury Słowa

Fora Kultury Słowa to cykliczne ogólnopolskie konferencje dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z komunikacją językową, ujętych z wielu perspektyw. Odbywają się od 1995 roku, co 2 lub 3 lata, za każdym razem w innym ośrodku akademickim.

O organizatorach

Organizatorami XI Forum Kultury Słowa są Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Fundacja PRO.PL oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Narodowe Centrum Kultury jest partnerem tegorocznej konferencji.

Program i abstrakty wystąpień:

www.rjp.pan.pl

fundacja.propl.pl